αἰνιγματωδῶς

αἰνιγματώδης
riddling
adverbial (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • гаданиѥ — ГАДАНИ|Ѥ (23), ˫А с. 1. Вопрос; то, что подлежит выяснению: понеже бо подобаѥть. непраздьно. прѣити. || гаданиѥ же отъ мѹжа. възискълива. подвижющесѩ пътица нб҃сьны˫а. и рыбы морьскы˫а… тоѥ же при˫аша бытиѥ. (πρόβλημα) КЕ XII, 185а–б; ˫ако же ѹбо …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • EPHESIAE Literae — Graece Ε᾿φέσια γράμματα, magicam virtutem habere credebantur, per quas quidquid optaret quis assequeretur et in omni negotio victor evaderer, Suid. Eustath. Odyss. 19. Diogenianus, et Erasmus in Adag. Eiusdem Gentilium Exorcistae, qui plerunqeu… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • NORUNT Fideles — seu Quod norunt fideles seu Norunt initiati quod dicitur, ἴσασιν οἱ μεμυγμένος, formula frequens in Patrum scriptis, in mentione potissimum Sacramentorum usu trita. In unius Chrysostomi Homiliis aliisque scriptis minimum quinquaginta in locis… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SILENTIUM — I. SILENTIUM in carcere Inquisitionis, tam rigide exigitur, ut nulli captivo mutire ullumve sonum edere liceat. Quare si quis eiulet, aut infortunium suum deploret, aut clarâ voce Deum precetur, aut cantet, sive pslamum, sive hymnum sacrum, mox… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • αινικτηρίως — αἰνικτηρίως (Α) [*αἰνικτήριος] αινιγματωδώς, αινιγματικά …   Dictionary of Greek

  • ηνιγμένως — ᾐνιγμένως (Α) επίρρ. αινιγματωδώς, όπως σε αινίγματα. [ΕΤΥΜΟΛ. < ηνιγμένος, μτχ. παρακμ. τού αινίσσομαι «μιλάω αινιγματικά»] …   Dictionary of Greek

  • μελαίνω — (Α μελαίνω) κάνω κάτι μαύρο, μαυρίζω, χρωματίζω μαύρο («τὰς ὀφρῡς μελαίνει», Πολυδ.) αρχ. 1. (για κηλίδες αίματος) γίνομαι μαύρος, μαυρίζω 2. επιφέρω μελασμό, δηλαδή μελάνιασμα τών σαρκών τού σώματος 3. μτφ. καθιστώ κάτι ασαφές, σκοτεινό («ἔσθ… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.